Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

telesfora
18:56
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaiblameyou iblameyou
telesfora
18:56
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaiblameyou iblameyou
telesfora
18:56
Mogłem, Nieobecna, zostać tylko z tobą i jeżeli przegrać, to tylko przy tobie, bo wolę przegrać z miłości niż wygrać z nienawiści.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaiblameyou iblameyou

November 03 2018

telesfora
11:15
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabemygod bemygod
telesfora
11:15
 Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader – Zaklinacz słów
Reposted fromIriss Iriss viabemygod bemygod
telesfora
11:14
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viabemygod bemygod
telesfora
11:12
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viabemygod bemygod
11:08
1627 742c 500
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viagrinch grinch
telesfora
11:08
5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea viagrinch grinch
telesfora
11:04
telesfora
10:58
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaiblameyou iblameyou
telesfora
10:57
Play fullscreen

But you’re everywhere, yes you are In every melody and in every little scar
Reposted fromiblameyou iblameyou
10:56
3030 c878 500

M. Hłasko

10:55
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou
telesfora
10:54
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
telesfora
10:53
5074 746e 500
.

November 02 2018

telesfora
14:50
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viamywonderland mywonderland
telesfora
14:50
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales
telesfora
14:49
telesfora
14:48
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl