Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

11:58
2027 10f5 500
telesfora
11:55
Niektóre pragnienia trzyma się dla własnego bezpieczeństwa bardzo daleko od świadomości.
— J.L.Wiśniewski"Łóżko"
Reposted fromangelSky07 angelSky07 viamywonderland mywonderland

February 03 2018

telesfora
14:22
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"

September 01 2017

telesfora
19:19
1017 9622
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
telesfora
19:16
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr vianoisetales noisetales
19:13
9089 1de4 500

portrait study on tayla

main blog // deviantart // website

Immediately post your art to a topic and get feedback. Join our new community, EatSleepDraw Studio, today!

Reposted fromsketch sketch

May 28 2017

telesfora
18:21
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

April 06 2017

telesfora
11:19

March 19 2017

telesfora
16:21
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viamywonderland mywonderland

March 12 2017

telesfora
14:19
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamywonderland mywonderland

February 18 2017

telesfora
16:48
0606 1d22 500
Reposted fromTLC2 TLC2 vianoisetales noisetales

June 24 2015

telesfora
19:48
4658 cc64 500
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe vianoisetales noisetales

June 22 2015

telesfora
19:24

June 08 2015

20:47
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianso nso

June 06 2015

12:01
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamywonderland mywonderland
12:00
3519 5820 500

Ive Been Everywhere Man

Insta: @kalencb

Reposted fromsketch sketch
12:00
3517 5596 500

“Inside Yourself”
Cleonique Hilsaca

Website l Store l Instagram l Blog

Reposted fromsketch sketch
11:59
5474 23e3 500
Reposted fromsketch sketch

May 30 2015

telesfora
11:48
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamywonderland mywonderland

May 28 2015

15:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl